Når vi modtager harddisken, bliver den sluttet til vores hardware til data recovery løsning.

Processen er skrivebeskyttet - for ikke at overskrive data på den tilsluttede harddisk.

Herefter analyseres fejlen med harddisken, og er det en fejl vores hardware kan reparere - så gør vi det naturligvis.

Fysiske fejl på harddiskens hardware kan også repareres - men alvorligere fejl, hvor selve harddisken skal åbnes, håndteres i samarbejde med et eksternt laboratorie, som er specialister på området. I så fald vil du blive orienteret.

Vi håndterer alle fabrikater af harddiske, og gendanner data fra filsystemer tilhørende Mac, Windows og Linux. Også data fra NAS enheder og hukummelseskort gendanner vi med stor succes.

Efter gendannelsen vil du blive orienteret om omfanget af det gendannede materiale - og vi aftaler, hvordan de gendannede data skal returneres.

Vigtigt

Sidder du lige nu med et medie (harddisk, hukommelseskort eller USB nøgle), hvor du har slettet nogle filer på, så stop straks med at bruge den/det. Hver gang du bruger det, risikerer du at overskrive dine slettede data.

Bemærk i øvrigt

Vi anbefaler at du sender dit udstyr til os anbefalet. Hvis det skulle blive væk i posten, har du mistet dine data for altid.

Copyright © 2018 · Disk Doktoren Udviklet af IGNITERS